Disclaimer

Bear County behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bear County. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Bearcounty en haar licentiegevers. Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bearcounty behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.