Grootverbruik

Bent u grootverbruiker en of retailer dan kunt u in aanmerking komen om aankopen te doen via grootverbruik i.p.v. verkoop per stuk. Standaard is grootverbruik niet geactiveerd . Om toegelaten te worden tot grootverbruik moet u namelijk specifiek  geautoriseerd zijn door Beacounty.nl. 

Beoordeling voor deze autorisatie kan alleen plaatsvinden na verzending van een standaard account aanvraag.( Login ). Na ontvangst hiervan zullen wij een aantal checks uitvoeren. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zullen wij u wel of niet toelaten als grootverbruiker.

Mocht u al in het bezit zijn van een account voor Bearcounty.nl dan vragen wij u een verzoek te sturen naar info@bearcounty.nl onder vermelding "verzoek grootverbruik autorisatie".

Maak gebruik van onze mogelijkheden en pak als grootverbruiker u voordeel.